آغاز ردیابی ورود ملخ‌ها به خوزستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با مشاهده ملخ مهاجم در آبادان و ماهشهر ردیابی‌ها آغاز شده است‌.