دانشجویان رفسنجانی ترور شهید «محسن فخری‌زاده» را محکوم کردند

جمعی از دانشجویان و مردم رفسنجان در اقدامی خودجوش با حضور در گلزار شهدای رفسنجان ترور دانشمند برجسته کشورمان شهید «محسن فخری‌زاده» را محکوم کردند.