پروژه‌های منطقه‌ای؛ محور گفت‌وگوی روسای جمهور افغانستان و ترکمنستان

در گفت‌وگوی تلفنی رییس‌جمهور افغانستان و همتای ترکمن خود، تقویت روابط و همکاری دو جانبه و پروژه‌های منقطه‌ا‌ی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.