واکنش علمای اهل سنت کردستان به ترور شهید فخری‌زاده/شهادت دانشمندان بیانگر ترس دشمنان از قدرت علمی ایران است

علمای اهل سنت بر این باورند، ترور دانشمندان ایرانی بیانگر ترس آنان از قدرت علمی و هسته‌ای کشورمان است و این اقدامات سخیف آنان نه تنها پیشرفت علمی ما را متوقف نمی‌کند بلکه موجب رشد دانشمندان دیگری در این عرصه خواهد شد.