قربانیهواداران خودشان اجازه دادند مدیران از آنها سوءاستفاده کنند/ استراماچونی دنبال منافع خودش است

کاپیتان اسبق استقلال گفت: هواداران دروغ شیرین را به حقیقت تلخ ترجیح می دهند اما بدانند استراماچونی و مدیران استقلال از صداقت و خوبی شان سوء استفاده می کنند.