برگزاری مجمع عمومی تیراندازی با کمان/علی نژاد فدراسیون را در بازی های آسیایی موفق نمی دانیم

معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: ما از نظر کسب مدال توقعات زیادی از تیراندازی با کمان داریم و این فدراسیون را در بازیهای آسیایی موفق نمی‌دانیم.