توکیو به دنبال کاهش هزینه‌های تعویق بازی‌های المپیک

کمیته برگزاری المپیک توکیو به دنبال کاهش هزینه‌ها با ساده‌سازی بازی هاست.