واکسن کرونای ژاپن به آزمایش بالینی رسید

شرکت داروسازی ژاپنی اعلام کرده آماده آزمایش واکسن توسعه داده خود علیه کووید ۱۹ است.