استاندار یزد؛ توسعه گردشگری جدی‌ترین مطالبه‌ مردم اردکان است

استاندار یزد مشارکت بخش خصوص در توسعه همه جانبه را از جمله ویژگی های اردکان دانست و گفت: توسعه گردشگری یکی از جدی‌ترین مطالبه‌ مردم اردکان و اولویت‌ اجرایی مسئولان محلی در این شهرستان است،