دانش پایه و بنیان نیاز جامعه است

نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز دانش پایه و دانش بنیان را نیاز جامعه امروز دانست.