انتقاد امام جمعه از وضعیت یادمان شهدای شلمزار

خطیب نماز جمعه شلمزار با انتقاد از مجموعه‌های عریض و طویل بنیاد شهید و بنیاد حفظ آثار، از وضعیت شهدای گمنام شلمزار انتقاد کرد.