رام الله قدس فروشی نیست، نه با دستور اسرائیل، نه آمریکا


سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد که این نهاد، طرحهای صهیونیستی و آمریکایی را نمی‌پذیرد و در زمان مناسب اقدامات مناسبی علیه این طرحها انجام خواهد داد.