مدیرعامل ایرانسل ایرانسل، ثمرۀ یک تصمیم درست در وقت مناسب است

مدیرعامل ایرانسل در مراسم چهاردهمین سالروز راه‌اندازی شبکۀ تلفن همراه ایرانسل گفت: ایرانسل، ثمرۀ یک تصمیم درست در وقت مناسب است.