شورای اقتصاد هیچ‌وقت قیمت واقعی محصولات کشاورزی را اعلام نمی‌کند

نماینده ارومیه در مجلس گفت: شورای اقتصاد هیچ‌وقت قیمت واقعی محصولات کشاورزی را اعلام نمی‌کنند چون از کشاورزان و نمایندگان مجلس غافل است.