پایان معاینات زائران زیر ۶۰ سال حج در اغلب استان‌ها/ معاینه خوزستانی‌ها با یک هفته تأخیر