ادامه محدودیت تردد شبانه در بوشهر

فرماندار بوشهر گفت: با توجه به تداوم محدودیت تردد شبانه در تمام شهر‌های شهرستان از ساعت ۲۱ تا چهار از مردم می‌خواهیم از تردد در شهر جز در مواقع اضطراری خودداری کنند.