تلاش کابینه صهیونیستی برای مهار کرونا با توقف تمام پروازهای خارجی

کابینه رژیم صهیونیستی در اقدامی جهت عدم شیوع کرونای جهش یافته با بسته شدن «فرودگاه بین‌المللی بن گوریون» و لغو تمام پروازهای خارجی موافقت کرد.