دانشجویان دکتری وام ویژه می گیرند/ پرداخت 700 هزار تومان به صورت ماهیانه

دانشجویان مقطع دکتری 7 میلیون ریال به صورت ماهیانه وام ویژه دکتری از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت می کنند.