تعداد بیماران بستری کرونایی مازندران به 1416 نفر رسید

با بستری شدن تعداد ۲۳۶ بیمار کرونایی جدید طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد بستری شدگان در مازندران به یک‌هزار و ۴۱۶ نفر رسید.