مقام انگلیسی زمان حل بحران یمن از طریق دیپلماسی فرا رسیده است

وزیر مشاور دولت انگلیس در امور غرب آسیا، ضمن بیان سخنانی علیه ایران درباره تحولات یمن گفت که زمان حل بحران یمن از طریق مذاکره و دیپلماسی فرارسیده است.