اعلام همبستگی آفریقای جنوبی با ملت فلسطین

دولت جمهوری آفریقای جنوبی با صدور بیانیه‌ای بر حمایت و همبستگی کامل خود با ملت فلسطین تأکید کرد.