فرآیند تولید خودرو صنعت مونتاژ پاسخگو نیست/ ضرورت توسعه حلقه‌های تکمیلی نظیر رنگ و بدنه سازی در خودروسازی آذربایجان

مدیر توسعه صنایع ریلی و خودروی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه ظرفیت حمل و نقل و لجستیک بالایی به منظور انتقال بدنه رنگ شده به استان آذربایجان‌شرقی صرف می‌شود،گفت: این امر منجر به افزایش هزینه تکمیل و نهایتا افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود.