قدرت نمایی مجدد چین با اعزام 4 هواپیما به حریم هوایی تایوان

ارتش چین در قدرت نمایی مجدد، چهار فروند هواپیمای ضد زیر دریایی و شناسایی خود را به منطقه پدافند هوایی تایوان اعزام کرد.