انتقاد ائمه جمعه کرمان از گرانی‌هاى لجام گسیخته و بی‌منطق در کشور

ائمه جمعه کرمان با اشاره به گرانی‌هاى لجام گسیخته و بی‌منطق حال حاضر در کشور بر چاره‌اندیشی دولتمردان برای دغدغه معیشت مردم تأکید کردند.