ولایت‌پذیری راه پیروزی برابر توطئه‌های دشمنان است

امام‌جمعه املش با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن و ایجاد توطئه‌های مختلف برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی گفت: ولایت‌پذیری با حفظ وحدت و انسجام ملی راه پیروزی انقلاب اسلامی است.