نکاتی ساده برای کاهش تولید پسماند

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نکات ساده ای را برای کاهش تولید پسماند ارائه کرد.