هدف استکبار به زانو درآوردن ایران است

امام جمعه جیرفت گفت: امروزه هدف اصلی جبهه استکبار به خیال باطل خودشان، به زانو درآوردن ایران به‌عنوان محور و نماد مقاومت است.