مقام سوم دوی صد متر باشگاه‌های کشور به دونده رودانی رسید

دونده جوان رودانی موفق به کسب مقام سوم ماده صد متر مسابقات دوومیدانی باشگاه‌های کشور شد.