ترور فخری‌زاده خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد

بسیج رسانه استان زنجان با انتشار بیانه‌ای اعلام کرد: ترور دانشمند هسته‌ای و مدیر ارشد تحقیقات دفاعى کشور، شهید فخری‌زاده اگرچه ثلمه‌ای برای پیشرفت و استقلال کشور عزیزمان است ولی دشمنان ملت ایران بدانند با این اقدام مذبوحانه خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد شد.