واکنش شاعر خوزستانی به شهادت محسن فخری‌زاده

زهرا آراسته‌نیا شاعر خوش ذوق و هنرمند خوزستانی، نسبت به شهادت دانشمند هسته‌ای و مجاهد فداکار شهید محسن فخری‌زاده واکنش نشان دهد.