لزوم مدیریت کارآمد در مهار گرانی افسارگسیخته

امام‌جمعه فیروزآباد گفت: گرانی‌های افسارگسیخته موجود نارضایتی‌های اقشار مختلف به‌خصوص قشر مستضعف را به دنبال داشته است که این روند نیازمند مدیریت صحیح و کارآمد است.