بندرلنگه می‌تواند بهشت سرمایه‌گذاری باشد

امام جمعه شهرستان بندرلنگه گفت: با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر موجود در منطقه، بندرلنگه می‌تواند بهشت سرمایه‌گذاری باشد و آغوش این شهرستان برسرمایه‌گذاران عزیز باز است و مسؤولان منطقه حداکثر همکاری را با آن‌ها خواهند داشت.