حفظ حرمت با تزریق امید به سربازان عرصه سلامت از ارکان مقابله با کروناست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: یکی از ارکان مهم مقابله با این ویروس کرونا، حفظ حرمت با تزریق امید به سربازان ایثارگر عرصه سلامت است که برای غلبه بر این بیماری تا پای جان ایستاده‌اند.