فارس من| اختصاص 820 میلیارد ریال اعتبار به بیمارستان رازی قائم‌شهر

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: امسال توانستیم علاوه بر اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی، ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل یک میلیارد یوروی کرونا و حدود ۴۲۰ میلیارد ریال به‌صورت اوراق از محل سفر نوبخت معاون رئیس‌جمهور به استان مازندران برای پیشرفت و تکمیل پروژه بیمارستان رازی قائم‌شهر تامین کنیم.