برگزاری لیگ برتر فوتسال در هاله‌ای از ابهام !

به‌دلیل نامعلوم بودن وضعیت برگزاری لیگ برتر فوتسال، تمرینات تیم‌های لیگ برتری در حال تعطیل شدن است.