آمریکا به کجا می رود؟

ما باید نفوذ پول را در سیاست خود کاهش دهیم: هیچ سیستم نظارتی نمی تواند در جامعه ای چون آمریکا که چنین نابرابری شدیدی در آن حاکم است کارآمد باشد. و هر سیستمی بر اساس «یک دلار یک رای» به جای «یک شخص یک رای» مستعد عوام فریبی پوپولیستی است. اصولا چنین سیستمی چگونه می تواند در خدمت منافع کشور در کلیت خود باشد؟