بارها به خاطر اعتماد به امریکا ضربه خورده‌ایم/ اکنون زمان عبرت گرفتن است نه تکرار اشتباهات

دبیر جامعه اسلامی دانشگاه شهرکرد گفت: بارها به خاطر اعتماد به دولت آمریکا ضربه خورده‌ایم و اکنون زمان عبرت گرفتن است.