هفته چهارم بوندس لیگا| پیروزی مدعیان

در هفته چهارم بوندس لیگا شاهد پیروزی تیمهای مدعی بودیم.