حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین آلات با اصلاح ماده 119 قانون امور گمرکی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی موضوع حذف معافیت گمرکی واردکنندگان ماشین آلات در بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در این کمیسیون گفت: واردات سالانه ۴ میلیارد دلار ماشین آلات خط تولید منطقی به نظر نمی‌رسد.