هشدار سازمان جهانی بهداشت دومین سال همه گیری کرونا می‌تواند دشوار‌تر باشد

مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت هشدار دادندکه با توجه به نحوه انتشار ویروس کرونا، ممکن است سال دوم همه گیری این بیماری نسبت به سال اول به ویژه در نیمکره شمالی شدیدتر باشد.