وداع مادرشهید اسلامشهری با فرزندش بعد از ۳۳ سال

مادر و اعضای خانواده شهید حشمت اله عسگری بعد از ۳۳ سال با پیکر این شهید تازه تفحص شده در معراج شهدا دیدار و وداع کردند.