لیگ بسکتبال آلمان| ستاره ایرانی مصدوم شد، روستوک باخت

تیم بسکتبال روستوک با مصدومیت ستاره ایرانی خود در لیگ آلمان شکست خورد.