نظامی صهیونیست خودزنی کرد

همزمان با فرار یکی از نظامیان رژیم صهیونیستی از خدمت نظام‌وظیفه، یک نظامی دیگر با شلیک اشتباه به خود، شدیداً دچار جراحت شد.