مدیران بانکی کم‌کار در قزوین تغییر می‌کنند

استاندار قزوین گفت: برای تغییر و جابه جایی مدیران بانکی کم کار و کم توجه به پرداخت تسهیلات مصوب کرونا و اشتغال روستایی از طریق مکاتبه و درخواست با مرکز اقدام خواهیم کرد.