انتقاد وزیر ارتباطات از آلودگی هوا پایتخت

محمد جواد آذری جهرمی طی توئیتی نسبت به وضعیت آلودگی هوا انتقاد کرد.