آماده‌باش کامل ۸۸۰ پاکبان و ۵۷ خودرو سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه برای بارش برف

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: ۸۸۰ پاکبان و ۵۷ خودرو سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در آماده‌باش کامل است.