به صدا در آمدن آژیر هشدار در پارلمان انگلیس

رسانه‌های انگلیسی از به صدا درآمدن آژیر هشدار در ساختمان پارلمان این کشور خبر دادند.