خروج حجاج از مدینه منوره تا فردا

پانزدهم محرم، زمان تعیین شده برای خروج آخرین کاروان‌های حجاج بیت الله الحرام و بازگشت آن‌ها به کشورهایشان است.