برگزاری نشست مجازی مدیرکل حفاظت محیط زیست با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان گیلان

نشست مجازی (وبیناری) سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی استان گیلان برگزارشد.