ستاره استقلال و قول خبرهای خوب+ عکس

بازیکن استقلال قول داد به زودی خبرهای خوبی از راه می‌رسند.